.

.

Authors:. .

.

.

Taaddasee Seefuu. Categories: Kutaa 2ffaa. Kanneen biroo irratti miidhaa fi balaa akka hin uumne of-eeggachuu.

May 15, 2023 · App'n kun barumsaa gadaa kan of keessa qabu yeroo ta'u; innis guutumatti barumsaa salphaa irraa gara ulfaatatti kan deemudha.

Hiikkaa Macaafa Qulqulluu (Hermeneutics) Seensa (Introduction) Waa’een hiikkaa macaafa qulqulluu yeroo ka’u, ilaalcha adda addaa namoonni qaban akka jiran beekamaa dha. Grade -1; Grade -2; Grade -3; Grade -4; Grade -5; Grade -6; Grade -7; Grade -8; Leecalloo. Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa.

Barnoota bu'uuraa Qubee Afaan Oromoo xixiqqaafi gurguddaa sagaleedhaan, Barreeffamaan barachuuf Marsariitii Afaan Oromoo www. BookID: 94.

pdf.

.

Categories: Kutaa 6ffaa. .

. .

Browse related items.
Language: Oromo.
.

89 subscribers.

.

. Kallacha Oromiyaa Bara 26 Lakk. Kutaa 10 Kaayyoo: Barnoota boqonnaa kanaatin booda: • madda afaaniirratti hubannoo qabdu ibsita.

. pdf), Text File (. Forwarded from Oromia Education Bureau. pdf), Text File (. Kutaa B ykn KG-2 kareemetira 16(16m2) kan qabudha.

Barnoota saayinsii hawaasa: kutaa 7ffaa - 8ffaa New systematic book series: Author: Taaddasee Seefuu: Publisher: Aster Nega Publishing Enterprise, 2000: Length: 376 pages : Export Citation: BiBTeX EndNote RefMan.

Yaa'iin Waliigalaa Gadaa muka Gadaa jalatti raawwatama - innis bakka bu'iinsa mallattoo marii fi waliigalteedha. .

Ibsama 5x + 3 keessatti jijjiiramaa, hin jijjiiramnee fi maxxantuu adda baasi.

.

.

1FFAA KAN BARA 2011E.

KUTAA 5FFAA M/B T/JAADAA SAD.