10.

Mga Katangian ng isang mabuting Mamamaya (Core Value)Presented By the grade 10 student of GJFPNS.

Karagdagang Gawain. Ikatlong Markahan – Modyul 7: Katangian ng Isang Mabuting Pinuno.

Matapat.

Mamamayan ng Pilipinas nang pinagtibay ang Saligang Batas ng 1987 noong Pebrero 2, 1987.

Ang pananaliksik ay nangangailangan ng tapang. Basahin at talakayin ang 3 Nefias 12:16. 14 na mabuting asal na dapat matutunan ng kapag sumapit na sila ng 2 years old.

2.

Magtala ng mga mamamayan sa inyong lugar na ang anak ay ipinanganak sa ibang bansa. Oct 2, 2019 · Ano ang basehan ng isang mabuting pamamahala? Bakit kailangang malaman ang iba’t ibang papel ng tao sa isang mamamayan? Gaano kahalaga ang paglahok sa mga nagaganap sa ating pamahalaan o lipunan sa kabuuan? Ano ang Participatory Governance? isang mahalagang paraan ng mamamayan para maisakatuparan ang ating iginigiit na pagbabago sa pamahalaan;. Ang emotionally intelligent na magulang ay hindi pinapabayaan ang kaniyang sarili.

Ang pagiging mabuting mamamayan ay nakikita sa kung paano ka sumunod sa mga batas na ipinanukal­a ng gobyerno. .

.

3.

1. May 22, 2023 · Lahat tayo ay iba-iba at mayroong sariling opinyon.

Pang-apat, ang isang mabuting mamamayan ay dapat mayroong pagiging may integridad. 1.

Kung mayroong pagkakaintindihan ang mga mamamayan, ang kanilang samahan ay magiging mas maayos at magkakaroon ng mas maayos na diskusyon.
Panuto: batay sa binasang teksto, magtala ng ilang kontribusyon ng kabihasnang Romano.
Ipaliwanag na itinuro ni Jesucristo na dapat tayong maging mabubuting halimbawa sa iba.

PAGBAYAD NG BUWIS Ang buwis ay ibinabayad ng bawat mamamayang Pilipino na may hanapbuhay at ari-arian sa bansa.

15.

. pagiging matapat ng isang tao sa kapwa, lalo na sa kanyang mga kababayan. Jay De Castro sa kaniyang online article na “Mga Katangian at Pamantayan ng Mabuting Mamamayan” (2012): 1.

pagiging matapat ng isang tao sa kapwa, lalo na sa kanyang mga kababayan. mga katangian ng isang mabuting mangatwiran. . Ang pag sunod sa batas trapiko. KATEGORYA KONTRIBUSYON Pulitika Pamumuhay Gusali Pananamit Panitikan. .

.

Tayo’y gumising na. Ang integridad ay.

Jay De Castro sa kaniyang online article na “Mga Katangian at Pamantayan ng Mabuting Mamamayan” (2012): 1.

.

Alam at ginagawa ang mga mabubuting bagay o.

at pagiging mapagkakatiwalaan ng isang tao sa tungkuling ibinibigay sa kanya.

Payapa at tahimik.